Kategorie
Rośliny Alfabetycznie
    - A ... Z
Rośliny wg. koloru
    - Czerwone
    - Zielone
Rośliny wg. wielkości
    - na przód akwarium
    - na 2-gi plan akwarium
    - na 3-ci plan akwarium
    - na kamienie i korzenie
Rośliny wg. gatunku
    - mchy i wątrobowce
    - trawnikowe
    - łodygowe
    - kryptokoryny (zwartki)
    - anubiasy
    - lotosy
    - echinodorusy (żabienice)
    - microsoria i bolbitisy
    - vallisnerie (nurzańce)
Narzędzia i akcesoria
    Nożyczki
    Szczypce i pincety
Pozostałe
    Nawozy dla roślin
    Preparaty na glony
Szukaj
Słowa kluczowe:


Kategoria:

z podkategoriamiWyszukiwanie zaawansowane
Producenci

Warunki korzystania z serwisu

 

R E G U L A M I N   S K L E P U  I N T E R N E T O W E G O  
r o s l i n y  s k l e p . pl
/wydanie 05 z dnia 25.05.2018r. (RODO) /
I. Terminologia.

Klient/Zamawiający - zarejestrowany użytkownik , który złożył zamówienie
w sklepie internetowym roslinysklep.pl
Sklep - sklep internetowy roslinysklep.pl


II. RODO /Obowiązek informacyjny/

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
    i Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych
    w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 
    a)  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
         PRO-NET SERWIS Sebastian Piskuła
         ul. Świętej Barbary 5/16
         43-173 Łaziska Górne
    b)  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych :
         Inspektor Ochrony Danych Osobowych
         tel. 784-50-77-59
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających
     na celu zawarcie  umowy i jej realizację, a podstawą  prawną przetwarzania  danych
     osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE):
     Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
     dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
     zawarciem umowy.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w  celu  zapewnienia komunikacji
     pomiędzy  stronami, w celu windykacji należności  na podstawie tzw.  uzasadnionego
     interesu realizowanego przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (UE):
4.  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych
     interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia wymagań prawnych
     w obszarze finansowo - księgowym oraz przygotowywania i ewidencjonowania zamówień
     Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
     administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest:
     Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Ustawa Kodeks Cywilny, Ustawa
     o rachunkowości, Art. 13 RODO Obowiązek Informacyjny ‐ PRO-NET SERWIS
     Sebastian Piskuła Kategoria osoby ‐ Kontrahent 
4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
     Firmy świadczące usługi windykacyjne
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy sprzedaży
     oraz 6 lat po jej zakończeniu. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych
     osobowych może zostać  wydłużony  o czas  obsługi  roszczeń pomiędzy  stronami 
     umowy. 
6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz  prawo  ich
     sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia 
     danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
     ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
     Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego Rozporządzenia o ochronie
     danych osobowych.
8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
     sprzedaży . Jest Pan/Pani  zobowiązana do ich  podania, a konsekwencją 
     niepodania  danych osobowych będzie brak  możliwości  spełnienia  obowiązku
     prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz  brak  możliwości  podjęcia 
     działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zakupu.

III. Regulamin szczegółowy.

1. Właścicielem sklepu roslinysklep.pl jest firma PRO-NET SERWIS Sebastian
    Piskuła z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul.Pstrowskiego 5/16. Firma jest   
    płatnikiem VAT.

2. Sklep internetowy działała 24 godziny na dobę przez okrągły rok. Z terminem 
    składania zamówień związany jest jednak proces ich realizacji, który przebiega  
    jedynie w dni robocze.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym roslinysklep.pl są wartościami  
    brutto i zawierają podatek VAT.

4. Przyjęcie zamówienia klienta następuje w momencie wysłania przez sklep
    wiadomości email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
    Terminy realizacji są zależne od dni roboczych występujących w okresie od   
    momentu przyjecia zamówienia do momentu wysyłki.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest wcześniejsza zapłata za zakupiony towar.
    W przypadku gdy od momentu złożenia zamówienia w ciągu 7 dni nie zostanie
    uregulowana należność sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6. Rośliny wysyłane są tylko w poniedziałki, wtorki i środy porannym priorytetem
    ze względu na ryzyko zalegania przesyłek w magazynach Poczty polskiej lub
    firmy kurierskiej (zależnie od wyboru formy przesyłki).
    Zakupione rośliny wymagają przygotowania (wycięcie, koszykowanie, 
    pakowanie) dlatego zakupione rośliny za które należność została
    zaksięgowana na koncie bankowym sklepu np w środę nie zostaną wysłane
    tego samego dnia lecz z najbliższą wysyłką zgodnie z zapisem powyżej.

7. Towar wysyłamy do klientów na terenie Polski. Sposób i koszty wysyłki podano
    na stronie w zakładce "Wysyłka". Nie realizujemy wysyłek poza granice Polski.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego
    zamówienia, zastrzega się prawo do wstrzymania jego realizacji  -
    o zaistniałej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić  
    Zamawiającego.

9.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
    konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt   
    niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), przesyłane rośliny
    zaliczamy do towarów szybko psujących (art. 10 ust. 3), w związku z czym 
    nie przysługuje na nie 10-cio dniowy termin zwrotu.

10.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe   
    wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem
    e-mail i numerem telefonu podczas rejestracji w sklepie.

11.Zaznaczenie opcji "Powiadamianie o nowościach:" podczas rejestracji
    jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na wysyłanie wiadomości
    mailowych na podany adres mailowy.
    Wysyłane wiadomości zawierają informacje o nowych produktach
    dodanych do sklepu lub innych zmianach dotyczących funkcjonowania sklepu.

12.Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  
    właściciela sklepu ,o którym mowa w pkt. 1 w celach realizacji wysyłek, 
    działań marketingowych oraz przesyłania wiadomości mailowych 
    z ofertami, promocjami i informacjami sklepu.

13. Rejestracja w sklepie oznacza akceptację przez Klienta postanowień 
      niniejszego regulaminu.

14.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
     kodeksu cywilnego , ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz   
     odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia
     31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

15.Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2012r. Każda zmiana regulaminu 
     powoduje zmianę jego nuneru wydania, przy którym widnieje data
     wprowadzenia zmian.

IV. POLITYKA COOKIES
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
    zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
    pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
    i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
    czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
    cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PRO-NET SERWIS Sebastian Piskuła
    z siedzibą w Łaziskach Górnych , ul. Pstrowskiego 5/16.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
    oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
    pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
    stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
     Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
     struktury i zawartości;

c)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
     nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)  prowadzenia statystyk najczęściej wyświetlanych produktów, najczęściej kupowanych  
     produktów

5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
     (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
     tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
     do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
     (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
     końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
     czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)   „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
     Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
     uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
     do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
     korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
     przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
     np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)  "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
     reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
     internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
     przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
     Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
     dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
     w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
     przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
     w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
     i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
    (przeglądarki internetowej).

8.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
     wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu
    przeglądarki internetowej.

 

 
 

Powrót

Kontakt
Kontakt :
tel. 604 075 532 ,
tel. 784 507 759

GaduGadu : 56591
biuro@roslinysklep.pl
Polecane strony :
www.aquadam.com.pl
www.myciok.pl
www.aqva-light.pl
www.aquario.pl

Polecane fora :
www.GSA.org.pl
www.aquarist.pl
www.akwarystyczne.info

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Regulaminie w części „Polityka Cookies”
   

Copyright © 2011 Sebastian Piskuła

Strona główna    ▪    Nasza oferta    ▪    Promocje    ▪    Szukaj    ▪    Regulamin    ▪    Kontakt